Chung cư CT1 Trung Văn | Bắc Hà Tower | Chung cư số 4 Chính Kinh | Hòa Bình Green City | Chung cư Hòa Bình Green City tòa B